=======================================================================
*Bludný komitét 2017*

Martin Bloch (Pedel, Učitel národů); Václav Černohorský (Dvorní rada); Jiří Grygar (mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Strašného Sisyfa); Olga Kracíkova (II. Grácie, Harpyje h. c.); Leoš Kyša (Tiskový Mlčí); Věra Nosková (I. Grácie); Luděk Pekárek (Tajný rada); Vladimír Přibyl (počítačový Guru); Lenka Přibylová (III. Grácie); Lenka Příplatová (Advocata diaboli); Vlastimil Škorpík (Ombudsman); Jaromír Šrámek (Magister in Artibus); Čeněk Zlatník (Vědecký sekretář).

=======================================================================
Statut pro udělování výroční ceny Sisyfa Bludný balvan 'NN' (Erratic Boulder 'NN')


1. Pro zvýraznění přínosu jednotlivců i různých spolků k matení české veřejnosti a rozvoji blátivého způsobu myšlení zřizuje Český klub skeptiků Sisyfos výroční ceny, tajně vyhlašované vždy 17. března následujícího roku, v den výročí vzniku (r. 1995) Sisyfa (dále jen Ceny). Ceny byly poprvé uděleny v r. 1999 za přínosy dosažené na území Česka do konce roku 1998.

2. Ceny, označované jako "Bludný balvan 'NN' ", kde NN představuje poslední dvojčíslí letopočtu, za nějž jsou laureáti vybráni, se vypisují ve dvou kategoriích: A) jednotlivci, B) družstva. V každé kategorii smí být ročně uděleny nanejvýš tři Ceny s udáním pořadí (zlatý, stříbrný a bronzový Bludný balvan). Ve zdůvodněných případech je přípustné udělit některou z Cen ex aequo. Při výjimečných příležitostech lze udílet navíc diamantové Bludné balvany. Udělení Cen se veřejně vyhlásí elektronicky a ve Zpravodaji SISYFOS, ale nejprve na slavnostní schůzi klubu Sisyfos. Laureáti budou rovněž zapsáni do rejstříku, v němž kromě jejich jmen (názvu) bude zaznamenáno, proč Cenu dostali. Na tuto schůzi budou všichni laureáti písemně pozváni společně s představiteli sdělovacích prostředků. Ceny i s diplomem jim předá osobně sám Strašný Sisyfos nebo jím pověřený člen Komitétu pro udělování BlB. Nepřevzaté Ceny budou uloženy v depozitáři Sisyfa a veřejně vystavovány při vhodných příležitostech. Laureát Ceny v kategorii jednotlivců je oprávněn užívat titulu "Bludného Balvanu Držitel" (Zkratka BBDr.; uvádí se za jménem).

3. Nominovat lze kohokoliv, kdo v daném roce, resp. po delší dobu, působil v příslušném směru (viz článek 1) na území České republiky. Tatáž osoba či družstvo (organizace, instituce, redakce, podnik, firma atd.) mohou být nominovány opakovaně a stát se tak i mnohonásobnými laureáty Ceny.

4. Návrh na nominaci může podat se zdůvodněním a dokumentací kterýkoliv člen nebo příznivec Sisyfa do konce prosince příslušného roku na adresu balvany@sisyfos.cz. Výjimečně lze návrh podat listovní poštou na kontaktní adresu klubu Sisyfos.

5. Předsednictvo Sisyfa zřídí současně na návrh předsedy nejméně pětičlenný Komitét pro udělování BlB, který posoudí došlé návrhy a na základě tajného hlasování rozhodne o udělení Cen podle článku 2. Komitét též rozhodne o formě diplomu a vzhledu Ceny (Bludného balvanu) v daném roce s přihlédnutím k návrhu Výtvarnice.

6. Na udělení Ceny není právní nárok. Proti udělení Ceny není odvolání ani slitování. V případě, že oceněný jednotlivec získá posléze Nobelovu cenu, je povinen svůj Bludný balvan vrátit předsednictvu Sisyfa, jež musí jmenovaného vymazat z rejstříku laureátů Ceny a tvrdit, že nikdy vyznamenán nebyl.

V Praze 6. ledna 1999 Strašný Sisyfos, vrr.
Aktualizováno 1. března 2017

Archiv článků - bludný balvan